Terug

KWASA: KWAliteit van zorg; SAmenwerken in signaleren en besluitvormen in de palliatieve fase

KWASA: KWAliteit van zorg; SAmenwerken in signaleren en besluitvormen in de palliatieve fase

Discipline: Huisartsgeneeskunde Epidemiologie Public Health Startdatum: In overleg
YearOfStudy: Master Taal: Nederlands
Niveau: Wetenschapsstage Keuzestage Onderzoeksstage Locatie: Intern UMC Utrecht
Looptijd: In overleg, minimaal vier weken en maximaal zes maanden. Contact: Katrin Kochems email: k.kochems@umcutrecht.nl

Wil je bijdragen aan het verbeteren van het symptoommanagement in de 1e lijn en verpleeghuizen? Kom ons dan ondersteunen bij ons Actieonderzoek.

Palliatieve zorg is zorg die de kwaliteit van leven verbetert van patiënten en hun naasten, die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid. Essentieel in palliatieve zorg is het symptoommanagement: signaleren, analyseren, interveniëren en het evalueren van het ingezette beleid. Naar voorkeur gebeurt dit aan hand vaan een multidimensioneel aanpak en in een multidisciplinair team waarbij de prioriteiten en wensen van de patiënt en diens naasten centraal staan.

Om zorgverleners een handvat te geven tijdens het symptoommanagement is er een methodiek ontwikkeld, het palliatief redeneren, welke ook verankert is in de Richtlijnen Palliatieve Zorg. Gebaseerd op deze methodiek zijn er twee praktische werkmethoden ontwikkeld om het palliatief redeneren in de zorg te ondersteunen en te implementeren: Besluitvorming in de Palliatieve Fase voor artsen en verpleegkundigen, en Signalering in de Palliatieve Fase voor verzorgenden. In de praktijk word de samenhang tussen deze werkmethoden niet meer herkend en is daardoor de samenwerking tussen de verschillende gebruikersgroepen niet meer optimaal. Het doel van de KWASA-studie is het om beide werkmethoden samen te voegen naar een integrale werkmethode, SBPF, deze te implementeren in de praktijk en te digitaliseren.

Op dit moment is de actiefase van dit Actieonderzoek volop in gang. Gezamenlijk met 17 teams vanuit de thuiszorg en verpleeghuiszetting doorlopen wij 3 actie rondes, waarbij de integrale werkmethode ontwikkeld en geïmplementeerd word. Data wordt verzameld middels kwalitatieve (interviews met patiënten/naasten en het management, focusgroepen met zorgverleners) en kwantitatieve (dossieronderzoek, vragenlijsten aan zorgverleners) methoden.

Voor de dataverzameling zijn wij nog op zoek naar studenten die ons hierbij willen ondersteunen. Taken van de student zijn afhankelijk van de duur van de stage, maar kunnen mogelijk bestaan uit: literatuur onderzoek, analyseren van interviews, bijwonen van focusgroepen en analyseren van de gegevens, verzamelen van gegevens in het dossier, afnemen en analyseren van vragenlijsten en ondersteunende werkzaamheden.

Startdatum en duur van de stage zijn in overleg.

Hoofdonderzoeker: MSc. Katrin Kochems
Begeleider: Dr. Everlien de Graaf
Promotor: Dr. Saskia Teunissen

juliuscentrum.umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet