Terug

Stage CONNECT-studie

Stage CONNECT-studie

Discipline: Huisartsgeneeskunde Startdatum: In overleg
YearOfStudy: Geneeskunde Taal: Nederlands
Niveau: Bachelor Locatie: Intern UMC Utrecht
Looptijd: zes weken Contact: connect.zingeving@umcutrecht.nl

Stage CONNECT-studie: op weg naar passende geestelijke verzorging voor ouders van ernstig zieke kinderen in de thuissituatie

Wil jij bijdragen aan betere ondersteuning voor ouders die te maken krijgen met een levensbedreigende ziekte bij hun kind? Wij zoeken een gemotiveerde student die ons onderzoeksteam komt versterken voor een literatuurstudie naar ondersteuning bij zingevingsvragen van ouders van ernstig zieke kinderen.

De zorg voor een kind met een levensduur-verkortende ziekte stelt ouders voor grote levensopgaven. De intensieve zorgverlening, de onzekerheid over het verloop van ziekte,  een voorspelde vroegtijdige dood en de aanpassingen die dat van hen en van hun gezin vraagt geven aanleiding  tot zingevingsvragen. Ouders en zorgverleners praten niet makkelijk met elkaar over zingeving, terwijl zingeving een belangrijke rol speelt bij besluitvorming en de omgang met grote en kleine levenstaken. Hierdoor komt zowel de signalering van ouders die in de knel komen als de  verwijzing naar de juiste zorg niet tot stand.

In dit project maken we gebruik van ACTIE-onderzoek, waarbij ouders, zorgverleners en onderzoekers  in nauwe samenwerking:

  1. uitzoeken welke zingevingsproblemen en bronnen van zingeving er vanuit het perspectief van ouders zijn
  2. een toolkit ‘Ouders en Zingeving’ ontwikkelen en testen, die zorgverleners helpt het gesprek met ouders te openen en, indien nodig, passende steun te bieden.

Op dit moment is het empirisch deel van de studie volop in gang. Data wordt verzameld middels exploratief kwalitatief onderzoek. Er zijn focusgroep-bijeenkomsten gehouden met ouders van overleden kinderen, eerstelijns zorgprofessionals en geestelijk verzorgers en rouw- en verliesbegeleiders met als doel te komen tot een eerste knelpuntenanalyse. Nu vinden er interviews plaats om uit te diepen welke zingevingsthematiek ouders bezighoudt, welke bronnen van zin zij hebben en welke ondersteuning voor hen passend is. Er worden interviews afgenomen bij ca, 20 ouders van ernstig zieke kinderen en recent overleden kinderen.  In een later stadium zullen ook circa 15 geestelijk verzorgers / rouw- en verliesbegeleiders worden geïnterviewd.

Taken van de student zijn afhankelijk van de duur van de stage, maar kunnen mogelijk bestaan uit: literatuur onderzoek, afnemen van interviews, analyseren van interviews en ondersteunende werkzaamheden. De interviews worden uitgetypt door een extern bureau, dit valt dus niet onder de taken van de student.

Startdatum en duur van de stage zijn in overleg.

juliuscentrum.umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet