Terug

Huisartsgeneeskunde

Huisartsgeneeskunde

Wij richten ons op de ontwikkeling van academische gezondheidszorg in de eerste lijn. De belangrijkste onderzoeksthema's van onze afdeling zijn hart- en vaatziekten in de eerste lijn, diabetes, infectieziekten en zorginnovaties in de eerste lijn.

Huisartsgeneeskunde in onderdeel van de afdeling General Practice & Nursing Science.
Lees meer over het team verplegingswetenschap.

Onderwijs uitklapper, klik om te openen

Wij verzorgen onderwijs in de huisartsgeneeskunde voor driehonderdvijftig medische studenten, hebben driehonderd huisartsen in opleiding, en verzorgen postacademisch onderwijs voor meer dan vijfhonderd huisartsen. Ook verzorgen wij de kaderopleiding Diabetes Mellitus en Supervisie. Onze afdeling is verbonden aan het Post Academisch Onderwijs voor Huisartsen (PAO-H) die jaarlijks een aantal nascholingen voor huisartsen en huisartsen in opleiding organiseren. Wij bieden studenten het hele jaar door verschillende stages aan.

Bekijk de stages huisartsgeneeskunde

Onderzoek uitklapper, klik om te openen

Wij richten ons op de verbetering en ondersteuning van diagnostiek en behandeling van aandoeningen die voor de huisartsenpraktijk relevant zijn. De focus ligt op infectieziekten, diabetes en cardiovasculaire aandoeningen. Ook doen wij onderzoek naar zorginnovaties in de eerste lijn, met name op het gebied van disease management, patiëntveiligheid, E-Health en zelfmanagement. Bij dit onderzoek gebruiken wij de netwerken van de afdeling, zoals het Julius Huisartsen Netwerk, het Leidsche Rijn Gezondheidsproject en het ouderennetwerk NUZO.

Zorg uitklapper, klik om te openen

De academische praktijk van de Julius gezondheidscentra in de eerste lijn ontwikkelt zorginnovaties en evalueert deze. Dit doen zij binnen een patiëntenpopulatie van 34.000 patiënten.

Julius huisartsen netwerk uitklapper, klik om te openen

Het Julius Huisartsen Netwerk bestaat uit drie Huisartsnetwerken: het Leidsche Rijn Gezondheid Project, het Huisartsen Netwerk Utrecht en het OM-U project. Samen vormen zij nu één groot netwerk met een database van anonieme gegevens van praktijken in de omgeving van het UMC Utrecht. 

Zorg op de juiste plaats in Utrecht (ZOUT) uitklapper, klik om te openen

Hoe kunnen we de implementatie van Regionaal Transmurale Afspraken (RTA’s) verbeteren en monitoren? Verenigd in het bestuurlijk overleg ‘TRIJN’, hebben ziekenhuizen St.Antonius, Diakonessenhuis en het UMC Utrecht en de Utrechtse eerstelijnszorggroepen Unicum, Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra (LRJG) en Huisartsen Utrecht Stad (HUS) onder andere Regionale Transmurale Afspraken (RTA’s) gemaakt over chronische aandoeningen zoals Diabetes, COPD, CVRM en Hartfalen. In deze afspraken regelen de betrokken zorgverleners wie wat doet bij de behandeling en monitoring van deze aandoeningen. 

Lees meer over ZOUT

Nieuwsbrief huisartsgeneeskunde uitklapper, klik om te openen

Drie keer per jaar stuurt de afdeling Huisartsgeneeskunde de HAG nieuwsbrief over activiteiten en ontwikkelingen die voor huisartsen van belang kunnen zijn. Er zijn vier rubrieken: Onderwijs, Patiëntenzorg, Onderzoek en Netwerken. We behandelen ontwikkelingen waarmee huisarts-opleiders en aios te maken hebben. Daarnaast besteden we aandacht voor onder meer de veranderende rol van huisartsgeneeskunde binnen de opleiding tot basisarts en de wijze waarop binnen onze academische gezondheidscentra in Leidsche Rijn de zorgvernieuwing vorm krijgt en wordt onderzocht.                                           

Expertisecentrum palliatieve zorg Utrecht uitklapper, klik om te openen

In 2015 is in het UMC Utrecht het Expertisecentrum Palliatieve Zorg Utrecht (EPZU) opgericht, met daaromheen het consortium palliatieve zorg Midden Nederland, Septet.

Contact uitklapper, klik om te openen

Huisartsgeneeskunde is bereikbaar via het secretariaat: 088 75 681 65

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

juliuscentrum.umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet