Terug

DUTCH-AF

DUTCH-AF

DUTCH-AF is een landelijke, prospectieve registratie van patiënten met atriumfibrilleren en/of atriumflutter, hierna AF genoemd. Het onderzoek is een initiatief van huisartsen, cardiologen en vasculair internisten waarbij patiënten met nieuw ontdekt AF worden geregistreerd en gevolgd op klinische eindpunten. Ook biedt de registratie de mogelijkheid om deze patiënten in de toekomst op te roepen voor een vervolgonderzoek, zogenaamde registry-based trials.

Doel uitklapper, klik om te openen

Het doel is om kwaliteit van zorg voor patiënten met AF in Nederland te verbeteren. Inzicht in therapietrouw en risicofactoren op een bloeding is beperkt, vooral voor de kwetsbare oudere AF patiënt die primair door de huisarts wordt behandeld. Deelname van huisartsen, en hun AF patiënten, is daarom essentieel. Informatie over het voorkomen van beroertes, bloedingen en de antistollingstherapie worden vastgelegd. Aspecten die een rol spelen bij de therapietrouw worden onderzocht.

Het onderzoek is door ZonMw gesubsidieerd, zonder betrokkenheid van de farmaceutische industrie. Het onderzoek loopt zowel in de eerste, tweede als derde lijn. Het doel is minimaal 6000 patiënten met nieuw ontdekt atriumfibrilleren te includeren. Een bijdrage door huisartsen is van groot belang en wordt ondersteund door het Nederlands Huisartsen Genootschap.

Informatie voor huisartsen uitklapper, klik om te openen

Achterhalen en benaderen van patiënten 
Wilt u, als deelnemend huisarts, patiënten aanmelden voor het onderzoek? Hiervoor gaat u eenmalig na wie bij u in de afgelopen zes maanden de diagnose AF heeft gekregen. Vervolgens benadert u deze patiënten, geeft u kort uitleg over het onderzoek en vraagt u toestemming zodat het onderzoeksteam contact kan opnemen. Mocht u na deze eenmalige actie een patiënt met nieuw vastgesteld AF alsnog includeren, dan stellen wij dat zeer op prijs.

Aanmelden patiënt 
U kunt een patiënt bij ons aanmelden via beveiligde e-mail (Zorgmail) naar dutch-af@umcutrecht.nl, via Siilo (een bericht gericht aan de coördinerende onderzoeker, zie contactgegevens) of door middel van een faxbericht. Download het faxformulier.

Vervolg na aanmelding 
Het onderzoeksteam van DUTCH-AF neemt contact op met de patiënt voor verdere uitleg over het onderzoek. Zij vragen schriftelijke toestemming van de patiënt voor deelname. Zodra het ondertekende toestemmingsformulier aangekomen is in het UMC Utrecht, krijgt u een korte vragenlijst toegestuurd met vragen over onder andere de voorgeschiedenis, het type AF, behandeling hiervan, de nierfunctie, en het gewicht. U kunt de voorbeeld vragenlijst hier downloaden . De vragenlijst kunt u met de bijgeleverde retourenveloppe opsturen of faxen.

Follow-up 
Na 12 en na 24 maanden vindt de follow-up plaats. Informatie over het optreden van onder andere beroerte, bloedingen en eventuele veranderingen in anticoagulantia wordt vastgelegd.
De onderzoekers voeren de follow-up uit. Bestaan er onduidelijkheden over het optreden van een mogelijk “event” dan wordt mogelijk correspondentie bij u opgevraagd.

Vergoeding 
Voor iedere patiënt die u bij ons aanmeldt en waarvoor u een vragenlijst invult, krijgt u een vergoeding van €30,- inclusief btw. U ontvangt naast de vragenlijst ook een factuur die u invult om aanspraak te maken op de vergoeding.

Welke patiënt kan meedoen? uitklapper, klik om te openen

Inclusiecriteria

  • Patiënten met recent gediagnosticeerd (< 6 maanden) atriumfibrilleren en/of atriumflutter
  • Leeftijd > 18 jaar

Exclusiecriteria

  • Mechanische hartklep of matig/ernstige mitralisstenose (“valvulair AF”)
  • Levensverwachting < 6 maanden
  • AF de novo gedurende 14 dagen na cardiothoracale chirurgie

Wat betekent deelname voor uw patiënt? uitklapper, klik om te openen

  • Uw patiënt wordt door een onderzoeker gebeld over het onderzoek en krijgt uitleg. Indien de patiënt geïnteresseerd is, wordt de proefpersoneninformatie opgestuurd naar de patiënt. Als de patiënt meedoet, tekent hij/zij het toestemmingsformulier.
  • Na 12 en na 24 maanden wordt uw patiënt gebeld voor de follow-up. Er wordt gevraagd naar de eindpunten zoals beroerte en bloedingen, en naar medicatiewijzigingen.
  • Uw patiënt wordt gevraagd om éénmalig een therapietrouw vragenlijst in te vullen. Dit vragenlijstonderzoek is optioneel, de patiënt kan op het toestemmingsformulier aangeven of hij/zij wel of niet meedoet.
  • Uw patiënt kan in de toekomst benaderd worden voor vervolgonderzoek.

Contactgegevens uitklapper, klik om te openen

Onderzoeksteam eerste lijn

Coördinerend onderzoeker eerste lijn

juliuscentrum.umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet